Villmarksskolen har som mål å fremme natur og friluftsliv som en arena for mestring, læring og glede. Med bred erfaring og kompetanse innen friluftsliv og pedagogikk ønsker vi å skape et tilbud som drar nytte av de utallige mulighetene i naturen for aktivitet og læring, og bruke dette aktivt for å bidra til personlig utvikling og glede hos deltakerne. 

Sommeren 2023 arrangerer Villmarksskolen turer for barn i alderen 10-14 år i uke 31. Villmarksskolen vil gjennom en turbasert tilnærming lære barn og unge grunnleggende ferdigheter innen natur og friluftsliv. Les mer om tilbudet under fanen Turer


VILLMARKSSKOLEN AS Org. nr. 929 834 631