Villmarksskolen

Villmarksskolen er et tilbud for barn og unge i alderen 11-13 år. Villmarksskolen har som mål å fremme natur og friluftsliv som en arena for mestring, læring og glede. Villmarksskolen vil gjennom en turbasert tilnærming lære barn og unge grunnleggende ferdigheter innen natur og friluftsliv. Sommeren 2023 arrangerer Villmarksskolen turer for barn i alderen 11-13 år i uke 25, 27 og 31. Les mer om tilbudet under fanen Turer


Informasjonsmøte om årets turer den 26. mars 2023

Kafé Spire, Holmen innbyggertorg kl. 18:00 - 19:00

Adresse: Vogellund 6, Nesbru

Meld interesse til kontakt@villmarksskolen.no

Villmarksskolen AS

Org. nr. 929 834 631


I samarbeid med

.